Algemene voorwaarden & huisregels

Algemeen

 • Bij het aanschaffen van een dagkaart is het overhandigen van een geldig legitimatiebewijs/rijbewijs verplicht. Dit houden wij hier als borg voor het polsbandje. Het polsbandje is nodig om de sauna deur te openen.
 • Om de rust en privacy van onze gasten te kunnen waarborgen is het gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur niet toegestaan bij het zwembad/sauna.
 • Voor uw eigen veiligheid maken we in de diverse ruimtes gebruik van beveiligscamera’s. De beelden worden enkel geraadpleegd bij diefstal of overtredingen.
 • De sauna/fitnessruimte is niet toegestaan voor mensen onder de 18 jaar.
 • Het dragen van badkleding/zwemkleding is in de sauna niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn verboden.
 • Het is verboden om op buitenschoenen te sporten.
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen bij ons te sporten.
 • Het restaurant van Fashion Hotel Amsterdam mag met sportkleding betreden worden, mits deze schoon zijn. Dit mag ook niet betreden worden in badjas/badkleding.
 • Roken is verboden.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren/dranken in The Wellness Garden te nuttigen, evenals het nuttigen van alcoholhoudende dranken.
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen in en om The Wellness Garden.
 • Het aan/uitkleden dient gedaan te worden in de daarvoor bestemde kleedruimte.
 • Wij hebben aangepaste openingstijden op feestdagen. Aangepaste openingstijden worden ruim op tijd gemeld.
 • Alle leden van The Wellness Garden onderschrijven zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepaling van dit reglement.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van The Wellness Garden gebruikt.
 • Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Abonnementsvormen worden automatisch verlengd, dit geldt niet voor de maandkaarten die maandelijks betaald worden.
 • De aanwijzingen van de medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Storend gedrag: verbaal, non-verbaal, overtreding van de huisregels en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden dienen The Wellness Garden, na volledige betaling, direct te verlaten.

Zwembad

 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang tot het complex als zij onder begeleiding zijn van een volwassenen.
 • Alle toegangsbewijzen zijn alleen geldig tijdens de officiële openingstijden.
 • Papier en afval dient men in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.
 • Zonder badkleding zwemmen is niet toegestaan.
 • Ouders blijven te allen tijden verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van de onder hun toezicht aanwezige kinderen.
 • Het is verboden te duiken.
 • In het zwembad mogen geen handelingen worden verricht die strijdig zijn met hygiëne, zoals bv. scheren, nagels knippen etc.
 • Tassen etc. meenemen naar het zwembad is niet toegestaan.
 • Voor het gebruik van het zwembad is douchen verplicht.

Sauna

 • Het dragen van badkleding/zwemkleding is niet toegestaan.
 • Bij het gebruik van de sauna dient een badlaken te worden gebruikt.
 • Minimale leeftijd is 18 jaar.
 • In de sauna mogen geen handelingen worden verricht die strijdig zijn met de hygiëne, zoals bv. scheren, nagels knippen etc.
 • Voor het gebruik van de sauna is douchen verplicht.
 • Tassen etc. meenemen in de sauna is niet toegestaan.
 • Erotische handelingen in de sauna zijn verboden.
 • Papier en afval dient men in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.

Fitness ruimte

 • Het is niet toegestaan om jassen, tassen etc. mee te nemen in de fitnessruimte.
 • Leden onder de 18 jaar mogen niet fitnessen.
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen: het gebruik van een kunststof bidon is wel toegestaan.
 • Na gebruik toestellen schoon achterlaten.

Kluisjes

 • Wij stellen u in de gelegenheid om gebruik te maken van de kluisjes.
 • Laat de kluisjes na gebruik schoon achter.
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om The Wellness Garden.

Lidmaatschap

 • Men is lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.
 • De opzegtermijn bedraagt één volledige kalendermaand.
 • Tussentijds opzeggen bij halfjaarlijkse of jaarlijkse abonnementen is niet mogelijk.
 • Opzeggen is alleen mogelijk d.m.v. het sturen van een mail of invullen van een formulier aan de balie. (Als u binnen 5 werkdagen geen bevestiging hebt ontvangen, graag contact opnemen)

Betaalwijze

 • Er kan contant en via pin mogelijkheid per halfjaar of per jaar vooruit betaald worden.
 • Een automatische incasso kan per maand, halfjaar of per jaar worden geïncasseerd.

Inschrijfgeld

 • Iedereen die lid wordt is €25,- inschrijfgeld verschuldigd.
 • Inschrijfgeld kan automatisch worden geïncasseerd gelijk met de eerste afschrijving of het kan bij de balie worden afgerekend tijdens het inleveren van de lidmaatschapsformulieren.
 • Oud-leden die na een opzegging weer inschrijven, zijn €12,50 verschuldigd.
 • Na inschrijving ontvangt u een ledenkaart.

Ledenkaart

 • Ieder lid heeft een persoonlijke ledenpas. In verband met de registratie haalt ieder lid zijn eigen pas door de kaartlezer bij binnenkomst, dus ook als u met z’n tweeën tegelijk naar binnen wilt.
 • Het is niet toegestaan iemand anders via uw ledenpas toegang te verschaffen.
 • Bij diefstal of verlies dient u dit z.s.m. te melden bij de receptie. Er dient dan een nieuwe ledenkaart te worden aangeschaft.
 • De kosten van een nieuwe ledenkaart bedraagt €5,00.

Wijzigingen abonnement

 • Wijzigen kunnen bij de balie worden doorgegeven, via de mail of telefonisch voor het einde van de maand.
 • Met ingang van de nieuwe maand is de wijziging van kracht.

Blokkeren

 • Indien u tijdens ziekte/blessure of zwangerschap of andere redenen niet in staat bent te komen sporten/gebruik te maken van de wellness is het mogelijk het abonnement tijdelijk te blokkeren. Tijdens deze blokkade blijft u gewoon lid, blijft u ingeschreven staan en bent u geen contributie verschuldigd.
 • Blokkeren dient schriftelijk te worden aangevraagd d.m.v. het sturen van een e-mail of invullen van een formulier aan de balie. (Als u binnen 5 werkdagen geen bevestiging hebt ontvangen, graag contact opnemen)
 • Tijdens de blokkade is het niet mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten.

Korting met vertoon lidmaatschapspas

 • Bij vertoon van de lidmaatschapskaart krijgt u 25% korting op alle behandelingen in de salon van The Wellness Garden.

Veiligheid en hygiëne

 • De nooddeuren mogen enkel en alleen worden gebruikt in geval van nood.
 • Eventueel gebreken aan toestellen, douches, kleedkamers, sauna’s etc. a.u.b. melden aan de balie.